Vatten

Iläggning av sten i Stensån vid Vemmentorpasjön.

Vår våtmark, grävd 2004 ansluter via dike ner till Lilla Stensån
Översvämning 2019