Fjärilar

Sexfläckig Bastardsvärmare
Larv av sexfläckig bastardsvärmare
Ängsmetallvinge
Vitfläckig guldvinge
Grönt rotfly
Tallbarrsmätare
Sälgskimmerfjäril
Oxhuvudspinnare